Khác biệt giữa các bản “Thực vật hạt trần”

→‎Vai trò: Sửa lỗi chính tả
(thêm hai phần vai trò và đặc điểm:vai trò       thuộc nhóm thực vật bậc cao,đã có cấu tạo phức tạp:thân gỗ,có mạch dẫn trong thân       cho gỗ tốt và thơm       làm cảnh       làm thực phẩm     làm tinh dầu     một số cây có ý nghĩa với khoa học trồng làm cảnh xuất khẩu đặc điểm - Đặc điểm chung là thực vật hạt kín cấp cao - cơ quan sinh dưỡng phát triển - trong thân có mạch dẫn hoàn thiện - sống ở nhiều môi trường - cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt, hạt nằm lộ trên các l)
(→‎Vai trò: Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Liên quan đến các dạng thực vật hạt trần đang tồn tại, các nghiên cứu phát sinh loài ở cấp độ phân tử của các đơn vị phân loại đang tồn tại này chứa đựng sự mâu thuẫn với các bộ dữ liệu hình thái học liên quan tới việc chúng là nhóm đơn ngành hay cận ngành, trong mối tương quan với [[thực vật có hoa|thực vật hạt kín]]. Vấn đề là nhóm [[ngành Dây gắm|dây gắm]] (''[[Lớp Dây gắm|Gnetophyta]]'') có phải là một đơn vị phân loại có quan hệ chị-em với thực vật hạt kín hay không, hoặc chúng (các dạng dây gắm) có là đơn vị phân loại có quan hệ chị-em với (hoặc xếp lồng vào) các dạng thực vật hạt trần đang tồn tại khác hay không.
 
== vaiVai trò ==
 
*       thuộc nhóm thực vật bậc cao,đã có cấu tạo phức tạp:thân gỗ,có mạch dẫn trong thân