Khác biệt giữa các bản “Thực vật hạt trần”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
- Đặc điểm chung là thực vật hạt kín cấp cao
 
- quan sinh dưỡng phát triển
 
- trongTrong thân có mạch dẫn hoàn thiện
 
- sốngSống ở nhiều môi trường
 
- quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt, hạt nằm lộ trên các lá noãn, chưa có hoa và quả
 
== Tham khảo ==