Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Thương mại: java, myanmar chưa xuat hiện)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* [[Bắc thuộc lần 3]]
* [[Văn hóa Đông Sơn]]
 
==Tham khảo==
* [[Đại Việt sử ký toàn thư]]
* [[Khâm định Việt sử Thông giám cương mục|Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục]]''
* [[Phan Huy Lê]], [[Trần Quốc Vượng]], [[Hà Văn Tấn]], [[Lương Ninh]] (1991), ''Lịch sử Việt Nam, tập 1'', Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp
* Viện Sử học (1988), ''Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam'', Nhà xuất bản Khoa học xã hội
* Đào Duy Anh (2005), ''Đất nước Việt Nam qua các đời'', Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
* [[Trần Trọng Kim]], ''[[Việt Nam sử lược]]'', bản điện tử.
 
==Chú thích==