Khác biệt giữa các bản “Thực vật hạt trần”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Vai trò ==
 
*       thuộcThuộc nhóm thực vật bậc cao, đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn trong thân
*       choCho gỗ tốt và thơm
 
* trồng làmLàm cảnh
*       cho gỗ tốt và thơm
* Làm thực phẩm
 
*     làmLàm tinh dầu
*       làm cảnh
*     mộtMột số cây có ý nghĩa với khoa học
 
*      Trồng làm thực phẩmcảnh
* xuấtXuất khẩu
 
*     làm tinh dầu
 
*     một số cây có ý nghĩa với khoa học
* trồng làm cảnh
* xuất khẩu
 
== Đặc điểm ==