Khác biệt giữa các bản “Attila”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Nguồn gốc ==
{{Chính|Hung Nô}}
[[File:Attila the Hun watter color.jpg|thumb|200 px|left|Chân dung Attila]]
 
Theo Nhà sử học [[Nguyễn Hiến Lê]] trong tác phẩm Sử [[Trung Quốc]], thì vào thời kỳ [[nhà Hán]], người [[Hung Nô]] sau khi bị tấn công liên tục từ phía [[Nhà Hán]] đã có sự phân hóa sâu sắc. Nam Hung Nô thì thông hiếu với nhà Hán. Còn Bắc Hung Nô thì bị [[Đậu Hiến]] đánh đuổi qua phía Tây và một hậu quả bất ngờ của công trình dẹp Hung Nô đó của [[nhà Hán]] là đẩy nạn Hung Nô từ đông qua tây.