Khác biệt giữa các bản “Ferdinand Foch”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|rank=[[Thống chế Pháp]]
|commands=Lực lượng [[Entente|Đồng Minh]] trong [[Chiến tranh thế giới lần thứ nhất]]
|battles= [[Trận chiến Biên giới]],<br/>[[Trận sông Marne lần thứ nhất]],<br />[[Trận Ypres lần thứ nhất]],<br />[[Trận Artois lần thứ ba]],<br />[[Trận sông Somme (1916)]],<br/>[[Tổng tấn công Mùa Xuân 1918]],<br/> [[Tổng tấn công Một Trăm ngày]]
|awards=[[Thống chế Pháp]] (1918)<br/> [[Thống chế|Thống chế Anh]] (1919)<br/> [[Nguyên soái Ba Lan]] (1920) <br/>[[Légion d'honneur|Grand Cross of the Légion d'honneur]]<br/>[[Médaille militaire]]<br/>[[Croix de guerre 1914-1918 (France)|Croix de guerre 1914-1918]]<br/>[[Order of Merit]] (UK) <br/>[[Virtuti Militari]] (1st Class)<br/>[[Distinguished Service Medal (Army)|Distinguished Service Medal]] (US)
|laterwork=