Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| kinh phút = 31
| kinh giây = 51
| diện tích = 550 km<sup>2</sup><ref name="LS2019"/>
| dân số = 54.202 người<ref name="LS2019"/>
| thời điểm dân số = 2019
| mật độ dân số = 99 người/km²