Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1985]], thành lập thị trấn Văn Quan, thị trấn huyện lỵ huyện Văn Quan trên cơ sở tách 768 ha thuộc xã Xuân Mai, 132 ha thuộc xã Vĩnh Lại và 268 ha thuộc xã Đại An.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]],<ref name ="NQ818">[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspx/ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14]</ref> theo đó:
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập 3 xã Phú Mỹ, Việt Yên và Vân Mộng thành xã Liên Hội; sáp nhập 3 xã Chu Túc, Đại An và Tràng Sơn thành xã An Sơn; giải thể 2 xã Vĩnh Lại và Xuân Mai:
* Sáp nhập 3VănPhú AnMỹ, Việt Song GiangYên3 thôn: Nảm Lải, Nà Bung, Nà Sùng thuộc xã VĩnhVân LạiMộng thành xã ĐiềmLiên He.Hội
* Sáp nhập 53 thôn: CưởmChu TrênTúc, CưởmĐại Dưới,An Bản Dạ,Tràng KhònSơn Đon, Khòn Khẻ thuộcthànhXuân Mai vào xãAn BìnhSơn Phúc.
* Giải thể 2 xã Vĩnh Lại và Xuân Mai
*Sáp nhập thôn Bản Coóng thuộc xã Xuân Mai và 2 thôn: Nà Lộc, Bản Bác thuộc xã Vĩnh Lại vào thị trấn Văn Quan.<ref name ="NQ818">http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500</ref>
* Sáp nhập xã Văn An, xã Song Giang và 3 thôn: Nảm Lải, Nà Bung, Nà Sùng thuộc xã Vĩnh Lại thành xã Điềm He
* Sáp nhập 5 thôn: Cưởm Trên, Cưởm Dưới, Bản Dạ, Khòn Đon, Khòn Khẻ thuộc xã Xuân Mai vào xã Bình Phúc
* Sáp nhập thôn Bản Coóng thuộc xã Xuân Mai và 2 thôn: Nà Lộc, Bản Bác thuộc xã Vĩnh Lại vào thị trấn Văn Quan.<ref name ="NQ818">http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500</ref>
 
Huyện Văn Quan có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.