Khác biệt giữa các bản “Không-thời gian”

== Sửa đổi cho phù hợp với Lý thuyết mới về Vũ Trụ ==
Nếu nói như các vị trên thì ta thấy rằng không thời gian dường như vẫn tách biệt với nhau
và đối với ý tưởng không - thời gian của AnhxtanhEinstein dường như vẫn còn một khoảng cách
nào đó.
Vì là rằng hình học trong công thức tính ở trên (cả AnhxtanhEinstein và các vị khác dựa trên việc
né tránh Tiên đề 5 của oclit - Bây giờ là Định Lý 5 hay định lý hệ quả về 2 đường song
song) thế cho nên vẫn có 1 cái gì đó miễn cưỡng.
Tôi định tải lên một hình ví dụ về Hình Học Vũ Trụ nhưng có trục trặc kỹ thuật, có lẽ
tôi sẽ trình bày thêm về vấn đề này trong một lần khác.
 
== Xem thêm ==
* [[Hệ quy chiếu]]
Người dùng vô danh