Khác biệt giữa các bản “Liên Hội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Phía bắc giáp huyện [[Văn Lãng]] và xã Trấn Ninh.
 
Xã Liên Hội có diện tích 36,72 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 3.228 người, mật độ dân số đạt 88 người/km<sup>2</sup>.<ref name ="NQ818"/>
 
Theo thống kê năm 2019, xã Liên Hội có diện tích 36,72&nbsp;km², dân số là 3.198 người,<ref name="LS2019">{{Chú thích web |url =http://vanphong.langson.gov.vn/sites/vanphong.langson.gov.vn/files/2019-09/2066.pdf|title =Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Lạng Sơn|accessdate = ngày 4 tháng 5 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref> mật độ dân số đạt 87 người/km².