Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Hùng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| kinh phút = 37
| kinh giây = 11
| diện tích = 53,28 km<sup>2</sup><ref name ="NQ818">http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500</ref>
| dân số = 3.191 người
| thời điểm dân số = 2018
43.070

lần sửa đổi