Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|'''[[Đàm Trác]]'''
|'''[[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]]'''
|'''Cao NinhHy HinhNguyệt'''<br>(高寧馨)
|'''Bảo Thân vương phủ'''<br>(宝亲王府)<br>'''Trữ Tú cung'''<br>(儲秀宮)
|align="left" |<small> Bảo Thân vương Trắc phúc tấn (側福晉) → Cao Quý phi (高貴妃) → '''Tuệ Hiền Hoàng Quý phi''' ( 慧賢皇貴妃, truy phong)</small><br>
Người dùng vô danh