Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường đại học, học viện và cao đẳng tại Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
|-
!14
||[[Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội|Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội]]
|USTH
||[[Khoa học]], [[công nghệ]]
||2009
||Quận Cầu Giấy
|Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|[[Đại học Quốc gia Hà Nội]]
|-
!15
1

lần sửa đổi