Khác biệt giữa các bản “Thiên long bát bộ”

 
=== Cái Bang ===
* Bang hội đông đảo, nghĩa hiệp, chuyên làm tai mắt tinhtình báo giúp nhà Tống chống ngoại xâm.
* Bang chủ: Uông Kiếm Thông, Tiêu Phong, Trang Tụ Hiền (Du Thản Chi)
* Cao thủ: Từ trưởng lão, Mã Đại Nguyên, Tứ Đại trưởng lão