Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Điện Biên Phủ”

==Tương quan lực lượng==
===Quân đội Nhân dân Việt Nam===
LựcadsadsadsadsadsadLực lượng QĐNDVN tham gia gồm:
 
- 11 [[trung đoàn]] bộ binh thuộc các [[đại đoàn]] [[bộ binh]] [[Sư đoàn 304, Quân đội nhân dân Việt Nam|304]], [[Sư đoàn 308, Quân đội nhân dân Việt Nam|308]], [[Sư đoàn 312, Quân đội nhân dân Việt Nam|312]], [[Sư đoàn 316, Quân đội nhân dân Việt Nam|316]]