Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Dự án/Lớp Chim”

thêm liên kết thôi
(Trang mới: “Cần xác định lại Theo nghiên cứu năm 2012 về hình thái học và DNA, Gà lôi lam đuôi trắng được cho là cùng loài (conspecific) ho…”)
 
(thêm liên kết thôi)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Cần xác định lại ==
 
Theo nghiên cứu năm 2012 về hình thái học và DNA, [[Gà lôi lam đuôi trắng]] được cho là cùng loài (conspecific) hoặc là loài đột biến (mutation) hoặc là loài lai gần (inbred) của [[Gà lôi lam mào trắng]].
 
Xem: