Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Nga”

==Quốc kỳ Nga qua các giai đoạn lịch sử==
<gallery widths="170" heights="170">
Tập tin:FlagLob offlag Oryol (variant)moskovskiy.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]] [[SaĐại công quốc NgaMoskva]] (15471283 - 16681547)
Tập tin:Flag of RussiaOryol (1668-1693variant).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (16681547 - 16991668)
Tập tin:Flag of Russian EmpireRussia (19141668-19171693).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (16991668 - 1721), [[Đế quốc Nga]] (1721 - 18581699)
Tập tin:Romanov Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1699 – 1721), [[Đế quốc Nga]] (18581721 - 18831858)
Tập tin:Romanov Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Đế quốc Nga]] (18831858 - 19141883)
Tập tin:Flag of Russian Empire for private use (1914–19171914-1917).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Đế quốc Nga]] (1883 – 1914-1917)
Tập tin:Flag of Russian Empire for private use (1914–1917).svg|[[Đế quốc Nga]] (1914 – 1917)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Nga]] (1917)
Tập tin:Flag RSFSRof 1918Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (19181917 - 19251918)
Tập tin:Flag RSFSR 1918.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1918 – 1925)
Tập tin:Flag of the Russian SFSR 1925-1937.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1925 - 1937)
Tập tin:Flag of Russian SFSR (1937-1954).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1937 - 1954)
Tập tin:Flag of the Russian SFSR.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1954 - 1991)
Tập tin:Flag of Russia 1991-1993.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Nga|Liên bang Nga]] (1991 - 1993)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_normal.svg|23x23px]][[Nga|Liên bang Nga]] (từ 1993 đến nay)
</gallery>