Khác biệt giữa các bản “Tập tính thích ứng”

(Tập tính thích ứng)
 
Trong [[sinh thái học hành vi]], khái niệm '''tập tính thích ứng''' (''Adaptive behavior'') hay '''hành vi thích nghi''' là bất kỳ [[hành vi]] nào của [[động vật]] mà đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào [[thành công sinh sản]] của một [[cá thể]], và do đó chịu sự tác động của [[chọn lọc tự nhiên]] trong cuộc [[đấu tranh sinh tồn]]., đây là một đặc điểm chức năng, nhận thức hoặc hành vi có lợi cho một sinh vật trong môi trường của nó.
 
==Tổng quan==
Các ví dụ bao gồm chăm sóc những cá thể thân thích trong các hành vi vị tha, sự lựa chọn những con đực mạnh nhất, khỏe nhất của những con cái và bảo vệ lãnh thổ hoặc hậu cung khỏi các đối thủ của những con đực. Ngược lại, '''hành vi không thích nghi''' (non-adaptive behavior) là bất kỳ hành vi nào phản tác dụng đối với sự sống còn hoặc thành công sinh sản của một cá thể. Các ví dụ có thể bao gồm các hành vi vị tha không chăm sóc cưu mang cho cá thể thân thích, chấp nhận trẻ không liên quan và là cấp dưới trong hệ thống phân cấp thống trị. Thích ứng thường được định nghĩa là các giải pháp tiến hóa cho các vấn đề môi trường tái phát và sinh sản. Sự khác biệt cá thể thường phát sinh thông qua cả hành vi thích ứng di truyền và không di truyền. Cả hai đã được chứng minh là có ảnh hưởng trong [[sự tiến hóa]] của các hành vi thích nghi của loài, mặc dù sự thích nghi không [[di truyền]] vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.