Khác biệt giữa các bản “Tập tính vị tha”

Added {{more footnotes}} tag to article (TW)
(Tập tính vị tha)
 
(Added {{more footnotes}} tag to article (TW))
{{more footnotes|date=tháng 5 2020}}
[[File:Lola ya bonobo (5).jpg|300px|nhỏ|phải|Vượn Bonobo được ghi nhận là có lòng vị tha]]
'''Tập tính vị tha ở động vật''' là tập tính [[hy sinh]] quyền lợi bản thân [[cá thể]] thậm chí cả tính mạng vì lợi ích sinh tồn của cả bầy đàn, thông thường ở [[động vật]] mang nghĩa sự hỗ trợ cho đồng loại. Trong sinh học, '''lòng vị tha''' (''Altruism'') đề cập đến hành vi của một cá thể làm tăng [[sức sinh tồn]] của một hoặc nhiều cá thể khác trong khi làm cơ hội và sự sinh tồn của chính nó. Lòng vị tha theo nghĩa này khác với khái niệm [[triết học]] về lòng vị tha [[bác ái]], trong đó một hành động sẽ chỉ được gọi là "[[vị tha]]" nếu nó được thực hiện với ý định giúp đỡ người khác.