Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Tháng 3 - tháng 6 năm 2019
|Lồng tiếng Việt.
|-
|[[Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh|QTV1]]
|20:45 hàng ngày
|6 tháng 12 năm 2019 - 15 tháng 2 năm 2020
|Thuyết minh
|-
|[[Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng|THP]]
|21:45 hàng ngày
|11 tháng 5 năm 2020 -
|
|}
 
Người dùng vô danh