Khác biệt giữa các bản “Thích ứng tâm lý”

không có tóm lược sửa đổi
(Added {{more footnotes}} and {{uncategorized}} tags to article (TW))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{more footnotes|date=tháng 5 2020}}
'''Thích ứng tâm lý''' (''Psychological adaptation'') là một đặc điểm [[chức năng]], [[nhận thức]] hoặc [[hành vi]] có lợi cho một [[sinh vật]] trong [[môi trường]] của nó. Thích ứng tâm lý thuộc phạm vi của các [[cơ chế tâm lý tiến hóa]] (EPMs). Thích ứng tâm lý chỉ bao gồm các đặc điểm chức năng làm tăng [[sức sinh tồn]] của sinh vật, trong khi các EPM đề cập đến bất kỳ [[cơ chế tâm lý]] nào được phát triển thông qua các quá trình [[tiến hóa]]. Những EPMs này là những đặc điểm phụ của sự phát triển tiến hóa của loài, cũng như các đặc điểm di tích không còn có lợi cho sức sinh tồn của loài. Các nguyên tắc thích ứng tâm lý dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin và rất quan trọng đối với các lĩnh vực tâm lý học tiến hóa, sinh học và khoa học nhận thức. Trong sự tổng quan chung, sự thích ứng sinh học là sự cân bằng giữa đồng hóa môi trƣờngtrường và cơ thể với môi trƣờngtrường, còn sự thích ứng tâm lý–xã hội là sự thích ứng với một thực tế riêng biệt khi nó đã đạt tới sự [[đồng hóa]] thực tế đó vào những hoàn cảnh mới do thực tế đặt ra.
 
==Tổng quan==
[[Charles Darwin]] đã đề xuất thuyết tiến hóa của ông trong cuốn [[Nguồn gốc các loài]] (1859). Lý thuyết của ông chỉ ra rằng sự thích nghi là những đặc điểm phát sinh từ áp lực chọn lọc tự nhiên mà một loài phải đối mặt trong môi trường của nó. Sự thích nghi phải có lợi cho cơ hội sống sót hoặc sinh sản của một sinh vật để được coi là kẻ thích nghi (hay là kẻ sống sót sau cùng), và sau đó được truyền lại cho thế hệ tiếp theo thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên này. Thích nghi tâm lý là những đặc điểm thích nghi được xem xét về nhận thức hoặc hành vi. Chúng có thể bao gồm các chiến lược xã hội có ý thức, phản ứng cảm xúc tiềm thức (cảm giác tội lỗi, sợ hãi, v.v.) hoặc bản năng bẩm sinh nhất. Các nhà tâm lý học tiến hóa xem xét một số yếu tố quyết định sự thích nghi tâm lý, chẳng hạn như chức năng, độ phức tạp, hiệu quả và tính phổ quát. Tâm trí thích nghi được coi là một văn bản nền tảng về tâm lý học tiến hóa, tích hợp hơn nữa lý thuyết Darwin vào tâm lý học hiện đại.