Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thế Bôn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Quân đoàn 1, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 1]]
*[[Trường Sĩ quan Lục quân 1]]
*[[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]]<br>|tham chiến =
*[[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]]<br>|tham chiến = |khen thưởng = |gia đình = |công việc khác = Chủ tịch Hội Người khuyết tật Việt Nam|chữ ký = }}'''Nguyễn Thế Bôn '''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/17034202-.html|title = Tiểu sử tóm tắt đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Bôn}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/trung-tuong-nguyen-the-bon-tu-tran/85502.html|title = Trung tướng Nguyễn Thế Bôn từ trần báo QĐND}}</ref>(1926-2009), ''bí danh '''Thế Hoan''''', là một tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thế kỷ 20|Trung tướng]], nguyên [[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Tham mưu trưởng]] (1982-1997), nguyên Chủ tịch Hội Người khuyết tật Việt Nam, nguyên Uỷ viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] khóa V,
|khen thưởng = [[Tập tin:Vietnam Military Exploit Order ribbon.png|50px]] • [[Huân chương Quân công]] hạng Nhất, Nhì<br>[[Tập tin:Resolution for Victory Order ribbon.png|50px]] • [[Huân chương Chiến thắng]] hạng Ba<br>[[Tập tin:Resistance Order ribbon.png|50px]] • [[Huân chương Kháng chiến]] hạng Nhất
*[[Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 1]]<br>|tham chiến = |khen thưởng = |gia đình = |công việc khác = Chủ tịch Hội Người khuyết tật Việt Nam|chữ ký = }}'''Nguyễn Thế Bôn '''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/17034202-.html|title = Tiểu sử tóm tắt đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Bôn}}</ref><ref>{{Chú thích web|url = http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/trung-tuong-nguyen-the-bon-tu-tran/85502.html|title = Trung tướng Nguyễn Thế Bôn từ trần báo QĐND}}</ref>(1926-2009), ''bí danh '''Thế Hoan''''', là một tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thế kỷ 20|Trung tướng]], nguyên [[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Tham mưu trưởng]] (1982-1997), nguyên Chủ tịch Hội Người khuyết tật Việt Nam, nguyên Uỷ viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] khóa V,
 
== Thân thế ==
Người dùng vô danh