Khác biệt giữa các bản “An Nhơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = An Nhơn
| hình = Cửa Đông-thành Bình Định,.JPG
| ghi chú hình = Cửa Đông thành Bình Định (phục chế) ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn]]
| vĩ độ = 13.87
| kinh độ = 109.12