Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cuộc phong tỏa Berlin”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{thể loại Commons|Berlin Airlift}}
 
[[CategoryThể loại:Phong tỏa Berlin| ]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Hoa Kỳ]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Vương quốc Liên hiệp Anh]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Úc]]
[[CategoryThể loại:Lịch sử Không quân Hoàng gia Anh]]
[[Thể loại:Xung đột trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1948]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1949]]
[[CategoryThể loại:Sự kiện ngoại giao]]
[[CategoryThể loại:Đồng Minh chiếm đóng Đức]]
[[CategoryThể loại:Đức 1948]]
[[CategoryThể loại:Đức 1949]]
[[Thể loại:Quan hệ Đức-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ Vương quốc Liên hiệp Anh-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ Hoa Kỳ-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ ngoại giao của Liên Xô]]
[[CategoryThể loại:Phong tỏa|Berlin]]
[[Thể loại:Khối phía Đông]]
[[Thể loại:Quan hệ quốc tế năm 1949]]
[[Thể loại:Quan hệ quốc tế năm 1948]]
[[CategoryThể loại:Không vận]]
[[Thể loại:Lịch sử chiến tranh lạnh ở Đức]]
[[CategoryThể loại:Berlin thập niên 1940]]