Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Bản mẫu” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Qhs113 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Mxn)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Bản mẫu” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))