Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|}
 
=== Thế phả =nhà Trần ==
<center>{{chart/start}}
{{chart | | | | | Tai |Tai=Trần Cảnh Đế<br />[[Trần Văn Tán]]}}