Khác biệt giữa các bản “Đại dịch COVID-19 tại châu Âu”

n
Đã khóa “Đại dịch COVID-19 tại châu Âu”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:37, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:37, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC)))
(Đã lùi lại sửa đổi 61467678 của 27.2.127.179 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã khóa “Đại dịch COVID-19 tại châu Âu”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:37, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:37, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC))))
12.209

lần sửa đổi