Khác biệt giữa các bản “Triệu Vũ Vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng iOS
Thẻ: Lùi sửa
 
[[File:Statue of King Zhao Wuling in Congtai Park.jpg | thumb | 220x124px | right]]
{{về|quốc vương/hoàng đế nước Nam Việt thời nhà Hán|quân chủ chư hầu [[nước Triệu]] thời [[Chiến Quốc]]|Triệu Vũ Linh vương}}
{{Thông tin nhân vật hoàng gia