Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh thế giới thứ hai”

(Thêm liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| align="left"|Đế chế Anh và các thuộc địa<br>(Ấn Độ, Úc, Miến Điện, Ireland...)||47.862||47.420||1.475.521||226.113||239.540||1.090.410||14.247.343<br>(gồm 7.602.718 người Anh)
|-
| align="left" |Hoa Kỳ||108.410||Không rõ||2.382.311||257.390||105.055||2.679.840||1216.400100.000
|-
| align="left"|Liên Xô||119.769||Không rõ||197.100||516.648||200.300||7.477.400<ref>Bao gồm 6 triệu súng tiểu liên</ref>||34.401.807
| align="left"|Các nước khác||||||||||||||Vài trăm nghìn
|-style=
| '''Tổng số của Đồng Minh''' ||270.041+||Hàng trăm nghìn||4.054.932+||1.000.151+||544.895+||11.247.650+||Khoảng 7580 triệu
|-
| colspan="8" |