Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

=== Từ năm 2007 đến nay ===
Tháng 8 năm 2007 theo [http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=21508&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText= Nghị định số 137/2007/NĐ-CP] ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Việt Nam về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tách huyện Krông Ana thành hai huyện Krông Ana và Cư Kuin, tách phần phía Bắc (''cánh Bắc'') huyện ra thành lập một huyện mới tên là [[Cư Kuin]]. Phần phía Nam (''cánh Nam'') còn lại vẫn giữ nguyên tên gọi Krông Ana, diện tích còn lại 356,09 km², với 8 xã thị trấn.
 
Ngày 30-12-2014, thị trấn Buôn Trấp được công nhận là đô thị loại IV.
 
==Hành chính==