Khác biệt giữa các bản “Nho giáo”

Nho giáo xem trọng hiền tài. Các triều đại quân chủ tôn sùng Nho giáo chủ trương tuyển dụng nhân tài cho đất nước qua các kỳ [[Khoa bảng]] (科榜). Các thí sinh đỗ đạt học vị trong các kỳ thi cử này, phần lớn được tuyển chọn làm quan chức cho triều đình.
 
Một trong những điểm tiến bộ của Nho giáo là chủ trương khuyến khích giáo dục, coi trọng người hiền tài:.
{{cquote|Dựng nước an dân, giáo dục làm đầu}}
{{cquote|Hiền tài là nguyên khí của quốc gia<br>Nguyên khí mạnh thì quốc gia thịnh<br>Nguyên khí yếu thì quốc gia suy}}