Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

→‎Làm vua: Bổ sung mẹ vua Lê Dụ Tông
(→‎Làm vua: Bổ sung mẹ vua Lê Dụ Tông)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Gia quyến:
 
Phối ngẫu: Thông Mẫn Chương Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Phúc
 
Nguyễn Thị Ngọc Đệ
 
Con cái:
[[Lê Dụ Tông|Lê Duy Đường ( Dụ Tông Hoà hoàng đế)]]
 
Lê Duy Chúc
 
==Niên hiệu==
250

lần sửa đổi