Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Tuyến nhân vật hoàng thất===
*Một điểm khác với lịch sử là Hoàng trưởng tử [[Vĩnh Hoàng]], Hoàng tam tử [[Vĩnh Chương]], [[Cố Luân Hòa Kính Công chúa]] cùng [[Hòa Thạc Hòa Gia Công chúa]] của [[Càn Long]] không xuất hiện trong phim.
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" width="100%" style="text-align:center;"
Người dùng vô danh