Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên/ThiênĐế98”

#{{ok?}} Tôi thấy bạn chưa đủ bản lĩnh để xử lý các vấn đề tranh chấp với rối. Bạn thiếu sự bình tĩnh. Tôi nghĩ bạn cần thêm thời gian.--[[Thành viên:Namnguyenvn|Namnguyenvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Namnguyenvn|thảo luận]]) 02:06, ngày 17 tháng 4 năm 2020 (UTC)
#{{ok?}} Với những lo ngại như đã chỉ ra ở mục ý kiến ở dưới. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 13:33, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
'''Chưa đồng ý'''. Đã đọc qua các thảo luận ở trên và thấy rằng tại thời điểm này, tôi chưa đồng ý với việc đề cử bạn vào vị trí có độ nhạy cảm cao như thế này.[[Thành viên:Mth|Mth]] ([[Thảo luận Thành viên:Mth|thảo luận]]) 15:24, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (UTC)
 
====Ý kiến khác====