Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

n (sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* -2008, [[Đinh Ngọc Duy]], [[Trung tướng]] (2006)
* 2008-2014, [[Trần Duy Anh]], [[Trung tướng]] (2011)
* 2014-nay, [[Mai Hồng Bàng]] (1962-), [[Trung tướng]] (20132017)
 
== Chính ủy qua các thời kỳ ==
Người dùng vô danh