Khác biệt giữa các bản “Tập tin:5 centimet trên giây one more side.jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=5 Centimet trên giây |Mô tả=Ảnh bìa bản dịch tiếng Việt của tiểu thuyết 5 centimet trên giây One more side |Nguồn=©NXB Hồng Đức-©Nhà sách IPM |Phần sử dụng=Toàn bộ bức ảnh |Phân giải thấp=Có |Mục đích=<li>Hình dùng để mô tả cho bài 5 Centimet trên giây</li><li>Hình không làm ảnh hưởng đến việc phân phối tác phẩm</li> |Thay thế= Vì là hình có bản quyền nên không thể |Thông tin khác= }}
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=5 Centimet trên giây |Mô tả=Ảnh bìa bản dịch tiếng Việt của tiểu thuyết 5 centimet trên giây One more side |Nguồn=©NXB Hồng Đức-©Nhà sách IPM |Phần sử dụng=Toàn bộ bức ảnh |Phân giải thấp=Có |Mục đích=<li>Hình dùng để mô tả cho bài 5 Centimet trên giây</li><li>Hình không làm ảnh hưởng đến việc phân phối tác phẩm</li> |Thay thế= Vì là hình có bản quyền nên không thể |Thông tin khác= }})
 
(Không có sự khác biệt)
15.288

lần sửa đổi