Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1985]], thành lập thị trấn Văn Quan, thị trấn huyện lỵ huyện Văn Quan trên cơ sở tách 768 ha thuộc xã Xuân Mai, 132 ha thuộc xã Vĩnh Lại và 268 ha thuộc xã Đại An.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14<ref name ="NQ818">[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspx/ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14]</ref>. theoTheo đó:
* Sáp nhập 3 xã Phú Mỹ, Việt Yên và Vân Mộng thành xã Liên Hội
* Sáp nhập 3 xã Chu Túc, Đại An và Tràng Sơn thành xã An Sơn