Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Galileo/Lần 2”

 
 
====[[Vệ tinh Galileo]]====
*[[Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Galileo|''Lưu trữ'']]
{{BQ|KQ=Đề cử thành công. Đủ số phiếu trong thời gian ứng cử 16 ngày từ 20/4 đến 5/5 [[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="#007FFF">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="red"><i>thảo luận</i></font>]]</sup> 14:45, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)|ND=