Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Hùng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| kinh phút = 37
| kinh giây = 11
| diện tích = 53,28 km<sup>2</sup><ref name ="NQ818">http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500</ref>
| dân số = 3.191 người
| thời điểm dân số = 2018
Một phần xã Bắc Hùng trước đây vốn là xã An Hùng thuộc huyện Văn Lãng, có diện tích 17,74 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 951 người, mật độ dân số đạt 54 người/km<sup>2</sup>.
 
Xã Bắc Hùng được thành lập vào ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã An Hùng với 4,67 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 325 người thuộc thôn Thanh Hảo và một phần thôn Bó Củng của xã Tân Lang; toàn bộ 16,24 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 1.201 người thuộc 7 thôn: Đoàn Kết, Lũng Thuông, Tồng Kịt, Nà Mành, Nà Liệt, Lũng Vài, Bản Vạc của xã Trùng Quán; toàn bộ 14,63 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 714 người thuộc 4 thôn: Nà Cạn, Khòn Búm, Bó Mịn, Nà Là và một phần thôn Bản Quan thuộc xã Tân Việt sau khi giải thể các xã trên.<ref name="NQ818">[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspx/ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Sau khi thành lập, xã Bắc Hùng có diện tích 53,28 km<sup>2</sup>, dân số là 3.191 người.<ref name ="NQ818"/>
Người dùng vô danh