Khác biệt giữa các bản “Cân bằng nội môi”

Bài này trình bày cân bằng nội môi theo cái nhìn của sinh lý học người. (''Human homeostasis'')
 
== Cân bằng nội môi theo sinhhoá lý học ==
Trong phạm vi của sinh lý học, cân bằng nội môi được hiểu là "sự giữ cho các trạng thái của môi trường bên trong tương đối hằng định". Có thể nói hầu hết các [[mô]] và [[cơ quan]] đều góp phần duy trì sự hằng định tương đối này.
 
Người dùng vô danh