Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cân bằng nội môi”

 
== Cân bằng nội môi theo hoá lý học ==
Trong phạm vi củacủahhoá sinh lý học, cân bằng nội môi được hiểu là "sự giữ cho các trạng thái của môi trường bên trong tương đối hằng định". Có thể nói hầu hết các [[mô]] và [[cơ quan]] đều góp phần duy trì sự hằng định tương đối này.
 
=== Hệ tuần hoàn máu - pha trộn và vận tải dịch ngoại bào ===
Người dùng vô danh