Khác biệt giữa các bản “Liên Hội”

Tôi không thêm nguồn nào vào cả, chỉ là xóa đi nhưng số liệu 2019 của các đơn vị hành chính này, vì lúc đó chúng còn chưa được thành lập =)), số liệu 2018 là cái ghi trong nghị quyết thành lập nên giữ lại
n (Đã lùi lại 1 sửa đổi của 103.7.39.194 (thảo luận): Nguồn không thấy nhắc đến dân số. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
(Tôi không thêm nguồn nào vào cả, chỉ là xóa đi nhưng số liệu 2019 của các đơn vị hành chính này, vì lúc đó chúng còn chưa được thành lập =)), số liệu 2018 là cái ghi trong nghị quyết thành lập nên giữ lại)
Thẻ: Lùi sửa
| kinh phút = 31
| kinh giây = 3
| diện tích = 36,72 km<sup>2</sup><ref name ="NQ818">http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500</ref>
| dân số = 3.198228 người<ref name="LS2019"/>
| thời điểm dân số = 20192018
| mật độ dân số = 8788 người/km<sup>2</sup>
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]
| tỉnh = [[Lạng Sơn]]
}}
 
'''Liên Hội''' là một [[Xã (Việt Nam)|xã]] thuộc [[Huyệnhuyện (Việt Nam)|huyện]] [[Văn Quan]], [[Tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Lạng Sơn]], [[Việt Nam]].
 
==Địa lý==
*Phía bắc giáp huyện [[Văn Lãng]] và xã Trấn Ninh.
 
Xã Liên Hội có diện tích 36,72 km<sup>2</sup>, dân số năm 2018 là 3.228 người, mật độ dân số đạt 88 người/km<sup>2</sup>.<ref name ="NQ818"/>
 
Theo thống kê năm 2019, xã Liên Hội có diện tích 36,72&nbsp;km², dân số là 3.198 người,<ref name="LS2019">{{Chú thích web |url =http://vanphong.langson.gov.vn/sites/vanphong.langson.gov.vn/files/2019-09/2066.pdf|title =Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Lạng Sơn|accessdate = ngày 4 tháng 5 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref> mật độ dân số đạt 87 người/km².
 
==Lịch sử==
Trước khi sáp nhập, xã Phú Mỹ có diện tích 17,76 km², dân số là 853 người, mật độ dân số đạt 48 người/km². Xã Việt Yên có diện tích 8,01 km², dân số là 1.061 người, mật độ dân số đạt 132 người/km². Xã Vân Mộng có diện tích 10,95 km², dân số là 1.314 người, mật độ dân số đạt 120 người/km².
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã: Phú Mỹ, Việt Yên, Vân Mộng thành xã Liên Hội.<ref name="NQ818"818/NQ-UBTVQH14>[httpshttp://mvanban.thuvienphapluatchinhphu.vn/van-banportal/bo-may-hanh-chinhpage/Nghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspxportal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500 Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn]</ref>
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh