Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hoàn công”

Do sự bất ổn trong thời kỳ trị vì của [[Chu U Vương]], Trịnh Hoàn Công tới bày tỏ nguyện vọng của mình với Thái Sử Bá (太史伯) rằng ông muốn di dời lãnh thổ của mình về phía tây hoặc lưu vực sông [[Trường Giang]]. Thái Sử Bá nói rằng khó mà giữ vững được lãnh thổ nếu lập quốc ở phía Tây vì những người ở phía Tây vốn là những kẻ tham lam và thủ đoạn, và việc lập quốc ở lưu vực sông Trường Giang thì không có lợi lắm vì nước [[Sở (nước)|Sở]] ở phương Nam đang dần mở rộng lãnh thổ. Cuối cùng, Trịnh Hoàn Công nghe theo lời khuyên của Thái Sử Bá và dời đô đến phía đông của [[Lạc Dương]], phía nam sông [[Hoàng Hà]] và [[Tế Thủy]] (濟水) và đặt tên cho nó là [[Tân Trịnh, Trịnh Châu|Tân Trịnh]] (新鄭).
 
Sau khi dời đô, những nước lân cận như nước Cối (鄶) và [[Đông Quắc]] tặng 10 thành cho Trịnh Hoàn Công và chúng đều được sát nhập vào lãnh thổ của nước Trịnh.
==Bảo vệ Chu U Vương==
 
Đến thời [[Chu U vương|Chu U Vương]], vua nhà Chu mê mỹ nhân [[Bao Tự]], phế bỏ Thân hậu và thái tử Nghi Cữu, lập Bao Tự làm hậu và con Bao Tự là Bá Phục làm thái tử. Cha Thân hậu gọi quân Khuyển, Nhung vào đánh Cảo Kinh, giết chết Chu U vương. Trịnh Hoàn công theo bên cạnh U vương, cũng bị quân Khuyển Nhung sát hại.