Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hoàn công”

==Bảo vệ Chu U Vương==
 
Đến thời [[Chu U vương|Chu U Vương]], vua nhà Chu mê mỹ nhân [[Bao Tự]], phế bỏ Thân hậu và thái tử Nghi Cữu, lập Bao Tự làm hậu và con Bao Tự là Bá Phục làm thái tử. Cha Thân hậu gọi quân Khuyển, Nhung vào đánh Cảo Kinh, giết chết Chu U vương. Trịnh Hoàn công theo bên cạnh U vương, dù chiến đấu rất anh dũng nhưng ông cũng bị quân Khuyển Nhung sát hại.
 
Trịnh Hoàn công ở ngôi được 36 năm. Người nước Trịnh lập con ông là Cơ Quật Đột lên nối ngôi, tức là [[Trịnh Vũ công]].