Khác biệt giữa các bản “5 Centimet trên giây”

không có tóm lược sửa đổi
| type = novel
| image = 5 centimet trên giây one more side.jpg
| author = ShinkaiKanoh Arata Makoto
| publisher =
| publisher_vi =<li>Nhà xuất bản Hồng Đức</li><li>Cty CP Xuất Bản Truyền thông IPM</li>
15.288

lần sửa đổi