Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông”

* [[Vương Thông (tướng Nhà Minh)|Vương Thông]] (?-1452), người [[Hàm Ninh (định hướng)|Hàm Ninh]], [[Hồ Bắc]]. Làm quan [[nhà Minh]], từng là [[tổng binh]] tại [[Đại Việt|Giao Chỉ]] từ năm 1426 đến năm 1427.
* {{ill|Vương Thông (tiến sĩ Nhà Minh)|lt=Vương Thông|zh|王通 (宣德進士)}} (1390-?), người Sơn Dương, Hoài An. Đậu tiến sĩ những năm [[Tuyên Đức]].
* [[Vương Thông (cầu thủ bóng đá, sinh 1993)|Vương Thông]] (sinh 1993), cầu thủ bóng đá.
* [[Vương Thông (cầu thủ bóng đá, sinh 1997)|Vương Thông]] (sinh 1997), cầu thủ bóng đá.
 
{{hndis}}