Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại thành tựu”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
'''Đại thành tựu''' (zh. 大成就, sa. ''mahāsiddha''), hoặc '''Đại thành tựu giả''', cũng dịch âm là '''Ma-ha-tất-đạt''' (zh. 摩訶悉達), là danh hiệu chỉ những vị tu khổ hạnh, đã đạt cốt tuỷ của giáo pháp Tantra của [[Phật giáo]] ([[Vô thượng du-già]]) một cách siêu việt. Người ta nhắc đến nhiều nhất 84 vị Đại thành tựu của thế kỉ thứ 8 đến thế kỉ thứ 12 tại Ấn Độ, là những vị tu học khác hẳn truyền thống tu tập ở các Tinh xá (sa., pi. ''vihāra'') của [[Đại thừa]]. Đó là những vị nam nữ, thuộc tầng lớp xã hội khác nhau, là những người đã để lại cho Phật giáo Bắc Ấn Độ và Tây Tạng một ảnh hưởng quyết định.
 
Thành tựu giả (sa. ''siddha'') là các vị đã đạt thần thông, thần thông này được gọi là Thành tựu pháp (sa. ''siddhi'', hoặc Tất-địa). Người [[Xuất gia|xuất gia]] hay [[Cư sĩ|cư sĩ]] đều có thể đạt Tất-địa.
4.718

lần sửa đổi