Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Minh (trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa)”

không có tóm lược sửa đổi
 
==1975==
Ngày 24 tháng 3 năm 1975, ông được tái bổ nhiệm làm Tư lệnh Biệt khu Thủ đô kiêm Tổng trấn Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn thay thế Phó Đô đốc [[Chung Tấn Cang]]. Tuy nhiên, đến ngày 28 tháng 4 năm 1975, ông đào nhiệm và di tản khỏi Việt Nam sang Hoa Kỳ. Bộ tư lệnh Biệt khu Thủ đô chỉ còn lại Chuẩn tướng [[Lý Bá Hỷ]] Tư lệnh phó và một vài viên sĩ quan cấp tá. Ngày 29 tháng 4 tân Tổng thống [[Dương Văn Minh]] bổ nhiệm Trung tướng [[Lâm Văn Phát]] làm Tư lệnh, nhưng chỉ hơn 24 tiếng sau Biệt khu Thủ đô cùng với toàn Quân lực Việt Nam Cộng hòa đầu hàng vô điều kiện.<ref>[[Phạm Bá Hoa (Đại tá, Quân lực VNCH)|Phạm Bá Hoa]] ''Ngày cuối từ Tổng tham mưu đến Biệt khu thủ đô''.</ref>.
 
Sau khi đến Hoa Kỳ, ông định cư tại Thành phố San Diego thuộc Tiểu bang California, Hoa Kỳ.