Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Minh (trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa)”

không có tóm lược sửa đổi
|địa hạt 6= Vùng 4 chiến thuật
 
|chức vụ 7= [[Hình: 21st Division.jpg|22px]]<br>Chỉ huy trưởng Lữ đoàn B Cà Mau,<br>(trực thuộc Sư đoàn 21 Bộ binh)
|bắt đầu 7= 1/11/1963
|kết thúc 7= 3/1965