Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng cộng sản”

n
Đã khóa “Đảng cộng sản” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:03, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:03, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.66.130.226 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Đảng cộng sản” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:03, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:03, ngày 23 tháng 5 năm 2020 (UTC))))